slogan

126-sitename

bres twitterbres-linkedin

U kunt uw kind telefonisch of via de email aanmelden. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.
Na aanmelding volgt een intakegesprek met u als ouders. In dit eerste gesprek worden de vragen en zorgen van de ouders geïnventariseerd. Samen proberen we tot de juiste hulpvraag te komen en besluiten we wat het vervolgtraject gaat worden. Soms is er alleen begeleiding van het kind nodig, alleen begeleiding van de ouders en of een combinatie van beiden. Indien nodig betrekken we ook de sociale omgeving (bv. broertjes en zusjes, school) in het proces.

 

Voorbeelden van mogelijke begeleiding zijn:

         
  • individuele begeleiding van het kind (bv. door middel van gesprekken, spel)
  • pedagogische ouderadvisering/ ouderbegeleiding
  • sociale vaardigheidstraining (individueel of in groepsverband)
  • advisering/ ondersteuning aan de leerkracht van school,
    beroepskracht kinderdagverblijf of peuterspeelzaal

Het kan voorkomen dat voordat de begeleiding gestart kan worden, er eerst een aanvullend onderzoek nodig is. Het doel hiervan is meer zicht te krijgen op de aard, het ontstaan en de instandhouding van het probleem. Ook kan het zijn dat er in het kader van dat onderzoek een observatie op peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, school en/of in de thuissituatie plaats dient te vinden.
Dit onderzoek, en eventuele doorverwijzing daarvoor, vindt altijd plaats in overleg met u als ouders.

200-shutterstock 71473255

200-shutterstock 77605315