Gezin


Na de diagnose van een ziekte gaat het leven van een gezin op zijn kop. Er is verlies van gezondheid en verwachtingen, ook wel ‘levend verlies’ genoemd. De toekomst ziet er plotseling anders uit. De relatie tussen ouders, met het zieke kind, maar ook met broertjes en zusjes kan gaan veranderen. Ook is er vaak minder tijd voor werk en vrienden. 


Veel gezinnen moeten daarnaast een beroep doen op hulp van zorgprofessionals aan huis. Een gezin dat geconfronteerd wordt met een zorgintensief kind komt in een rollercoaster terecht. Belangrijk hierbij is dat het gezin overeind blijft en dat ‘draaglast’ en ‘draagkracht’ in balans blijven. Soms is echter ondersteuning van het gezin belangrijk bij de omgang van de ziekte en/of het verlies.

 

Steeds vaker vragen ouders van een kind met intensieve zorg om gerichte ondersteuning en begeleiding in hun gezin. Dit kan betrekking hebben op het zieke kind, de ouders, de broertjes en of zusjes of een combinatie. Samen kijken we naar wat er nodig is in jullie situatie.

 


In mijn praktijk kom ik verschillende hulpvragen tegen.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Leren omgaan met de ziekte
  • Omgaan met het niet therapietrouw zijn van je puber
  • Balans houden in een gezin met een zorgintensief kind
  • Een weg vinden in ‘levend verlies’ binnen het gezin
  • Omgaan met de impact voor broertjes en zusjes