Broertjes & zusjes

Een kind met een complex zorgbehoefte vraagt veel aandacht, zeker als er sprake is van medische zorg. Een zorgintensief kind, zeker als er sprake is van medische zorg, vraagt erg veel aandacht. Vaak zie je dat broertjes en zusjes meer zorgtaken en verantwoordelijkheden krijgen of zelf pakken. Ook hebben bv. ziekenhuisopnames veel impact op het gezin.


Veel ouders kiezen ervoor om tijdens een opname bij hun kind te blijven, terwijl thuis het leven en de zorg voor de andere kinderen ook door moeten gaan. Broertjes en zusjes kunnen ook allerlei emoties ervaren zoals angst, schaamte, verdriet, schuldgevoelens en jaloezie.

 

Het is belangrijk dat ouders oog hebben voor de impact op de broertjes en zusjes en bewust zijn van eventuele valkuilen, zoals minder tijd en aandacht, een verschillende benadering van de kinderen of verschil in waardering. De kunst voor ouders is een balans te vinden tussen de behoeften van alle kinderen in het gezin. Als ouders weinig of geen oog hebben voor de broertjes en zusjes is er kans dat zij problemen gaan ontwikkelen, zoals:

  • Overbelasting
  • Zichzelf wegcijferen
  • Problemen op school, bv. concentratieproblemen
  • Lichamelijke problemen, bv. bedplassen, buikpijn of hoofdpijn
  • Gebrek aan sociale contacten

 

Mijn begeleiding van broertjes en zusjes bestaat uit inzicht en begrip krijgen in de situatie zoals deze thuis is. Ruimte voor hen om te vertellen hoe zij alles ervaren, ruimte en aandacht voor zichzelf en leren dat je je emoties rond het zieke kind ook echt mag hebben zijn aspecten die ik regelmatig tegenkom in mijn praktijk.