Kinderen & jongeren

Kinderen met een (chronische) ziekte of een beperking onderscheiden zich op enkele belangrijke punten van andere kinderen. De ziekte of beperking maakt dat deze kinderen dagelijks of regelmatig behandeld moeten worden, minder vaak of niet naar school kunnen, medicatie moeten nemen of een ingreep moeten ondergaan. Daarnaast worden ze geconfronteerd met emoties zoals verdriet, boosheid, angst, schuldgevoel en onzekerheid.

Opgroeien met een lichaam dat beperkingen geeft, is een verlies wat ingrijpend kan zijn. Het is logisch dat de ziekte of beperking van invloed is op het functioneren van het kind. Het gevoel van zelfstandigheid, het zelfvertrouwen, het zelfbeeld en de sociale weerbaarheid kunnen plotseling onder druk komen staan. Het leren omgaan met een ziekte of beperking, op zich al een hele opgave, wordt daar moeilijker door.

Jongeren hebben dan ook nog eens een dubbele opdracht, enerzijds hun ziekte inbouwen in hun leven en anderzijds ook nog hun eigen identiteit ontwikkelen.

 

Mijn begeleiding van het kind kan bestaan uit het samen kijken hoe we de ziekte of beperking een plek kunnen geven in het leven van het kind. 

Ook ondersteuning bij het verlies en het leren omgaan met emoties is een veel voorkomende hulpvraag. Ik vind het belangrijk dat 

het kind gehoord wordt en dat wordt aangesloten bij het ontwikkelingsniveau van het kind.