Werkwijze

Je kunt telefonisch of via de email aanmelden voor begeleiding. Hiervoor is geen verwijzing van de huisarts nodig.


Na aanmelding zal ik een intakeformulier toesturen en volgt er een intakegesprek. In dit eerste gesprek worden de vragen, zorgen en verwachtingen geïnventariseerd. We kijken dan of mijn ondersteuning zou kunnen passen.

 

Hierna kunnen we starten met de begeleiding. Elke begeleidingssessie duurt 60 minuten en vindt in principe plaats bij het gezin thuis. Meestal zijn 6 tot 8 sessies voldoende, maar dat is vooraf niet precies in te schatten. Tijdens de begeleiding zal er daarom ook voortdurend afstemming zijn. 


Tijdens de begeleiding zal ik gebruik maken van verschillende werkvormen, zoals o.a. spel, gesprek, creatieve werkvormen, tafelopstellingen en psycho-educatie.

 

Na de begeleiding vindt er een afrondend gesprek plaats. We kijken samen of de begeleiding voldoende was en of het kind en/of ouder(s) zelf verder kunnen met de nodige handvatten.